fbpx


Heart of Lapland is the local destination company that seeks to develop and market the tourism industry in Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix and Övertorneå.

Follow Us
GO UP
Image Alt

Membership

Medlemskap i Heart of Lapland ekonomisk förening

Heart of Lapland ekonomisk förening jobbar för företag och aktörer i området för att tillsammans utveckla och marknadsföra vår gemensamma destination. Medarbetarnas dagar ser sällan likadana ut. Under ett år blir det många resor och möten, allt för att fler besökare ska hitta till vår del av Sverige och världen. Vi jobbar med att hjälpa företagen utveckla sina produkter, öka sin omsättning och tillsammans stärka våra varumärken – både företagens egna, destinationens och Swedish Lapland.

För att på bästa sätt nå rätt målgrupp baserat på deras reseanledning jobbar vi i det mesta vi gör tematisk, både i kommunikation och till tour operators. Heart of Lapland har många starka samarbeten med tour operators och incomingbolag. Det är ett viktigt, krävande och långsiktigt arbete som vi ser skapar allt fler nya samarbeten mellan dessa och företagen. Heart of Lapland är aldrig avtalspart eller säljagent. Vi arbetar för att affärerna ska komma direkt till företagen. Många gånger behöver vi agera tillsammans för att gemensamt skapa attraktiva paket och visa upp våra reseanledningar – men också för att kommunicera om vår gemensamma plats.

Vi lägger mycket tid och vikt på att jobba med de olika varumärken och USPar vi har. Det jobb vi alla gemensamt gör för att skapa medvetenhet om vår plats är grunden till mycket av den positiva utveckling vi sett de senaste åren. Både i vårt nära arbete med Swedish Lapland Visitors Board och själva erbjuder vi också olika typer av utbildningar, workshops och certifiering.

Att vara medlem i Heart of Lapland

Som medlem i föreningen bidrar man aktivt till vårt gemensamma arbete med att utveckla vår besöksnäring. Medlemmarna är också föreningens högsta beslutade organ vid den årliga föreningsstämman. Medlemmarna utser även föreningens styrelse.
Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift och en årlig serviceavgift. Avgifterna fastställs vid föreningsstämman. Vad medlemskapet innehåller och vilka förmåner man har som medlem listas nedan under ”Servicenivåer”.

Vill du bli medlem? Kontakta oss på info@heartoflapland.com

LADDA NER blankett Ansökan om medlemskap i Heart of Lapland ek förening


Avgifter för 2018

Inträdesavgift i föreningen, engångsavgift: 500 SEK
Medlemsavgift: 500 SEK
Serviceavgift Medlem: 6000 SEK exkl moms
Serviceavgift Stödmedlem: 2000 SEK exkl moms

Servicenivåer

Medlem
Denna nivå passar de flesta företag och här får man mest för pengarna.

Detta ingår i serviceavgiften och medlemskapet:
• Information om företaget och produkterna på heartoflapland.com
• Deltagande i tematiska marknadsföringskampanjer
• Prioriterad inför visningsresor (tour operators, agenter och incomingbolag)
• Prioriterad inför pressresor (ex journalister, skribenter och filmning)
• Tillgång till Heart of Laplands medlemsregister
• Tillgång och nyttjanderätt till delar av Heart of Laplands bild- och videobank
• Register över skribenter/fotografer/filmare som vi rekommenderar
• Konsultation kring produkt-, affärs- och marknadsutveckling samt kommunikation
• Tillgång till att köpa till gällande tilläggspaket för exempelvis extra konsultation
• Nyhetsbrev från Heart of Lapland med omvärldsbevakning
• Rabatter hos Heart of Laplands samarbetspartners. Aktuell lista kommer att finns på heartoflapland.com

Serviceavgift: 6000 SEK per år exkl moms

Stödmedlem
Denna nivå passar ofta föreningar eller exempelvis frilansande guider, fotografer eller andra aktörer och företag som vill stödja destinationsarbetet. Man betalar en lägre kostnad och får därför lite mindre. Man kan när som helst ansöka om ordinarie medlemskap om behovet uppstår.

Detta ingår i serviceavgiften och medlemskapet
• Information om sitt företag på heartoflapland.com
• Nyhetsbrev från Heart of Lapland med omvärldsbevakning
• Konsultation inför uppväxling till servicenivå Medlem

Serviceavgift: 2000 SEK per år exkl moms. Uppgraderar man sitt medlemskap under året betalar man mellanskillnaden, alltså 4000 SEK exkl moms ytterligare.

Tilläggspaket
Heart of Lapland kan löpande erbjuda medlemmarna olika ”Tilläggspaket” med innehåll och tjänster utöver det som ingår i serviceavgiften. Tilläggspaket ska vara tydligt definierade och tillföra tydlig medlemsnytta i ytterligare steg. Paketen prissätts efter innehåll. Tilläggspaket erbjuds inte till stödmedlemmar. Exempel på tilläggspaket kan vara: extra konsultation, företags-, kluster- eller microdestinationsspecifika marknadsföringskampanjer tillsammans med Heart of Lapland, digital distribution av företagens produkter via Heart of Laplands säljkanaler (ex webben).

Förbindelser som medlem

Som medlem förbinder man sig också att på efterfrågan inkomma med statistiska uppgifter om företaget och dess verksamhet, ex företagets omsättning, antal sysselsatta och antal gästnätter. Destinationsarbete kräver ofta snabba beslut och framförallt korrekt och uppdaterad information. Som medlem är det viktigt att man proaktivt informerar och meddelar Heart of Lapland om sina nya eller uppdaterade produkter, nya aktiviteter, ny boendeinformation och nya bilder. Som medlem är det också viktigt att ombesörja att ha kvalitativa och högupplösta bilder på sin anläggning och sina aktiviteter.