fbpx


Heart of Lapland is the local destination company that seeks to develop and market the tourism industry in Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix and Övertorneå.

Follow Us
GO UP
Image Alt

Membership

Medlemskap i Heart of Lapland ekonomisk förening

Heart of Lapland är en ekonomisk förening och den lokala destinationsorganisationen för Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå och Haparanda. Vi jobbar för företag och aktörer i området för att tillsammans utveckla och marknadsföra vår gemensamma destination. Målet är att öka antalet besökare till destinationen och öka lönsamheten för våra medlemsföretag. Vi arbetar nära och tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board som är den regionala destinationsorganisationen i norra Sverige. Som medlem bidrar du aktivt till vårt gemensamma arbete med att utveckla vår besöksnäring.

 

Vad vi gör

Rådgivning och kompetensutveckling

Utbildande insatser och individuell rådgivning för att stärka företagens kunskaper och erbjudanden. Produktutveckling, behovsstyrda utbildningar och workshops är några exempel.

 

Kommunikation, marknadsföring och branding

Marknadsför hela destinationen och företagen, för att inspirera och skapa reseanledningar. Vi kommunicerar vår arktiska livsstil för att bygga Heart of Laplands varumärke och stärka företagens varumärken. Ofta sker detta tematiskt genom riktade kampanjer.

 

Press och PR

Bjuder in press, arrangerar pressresor och förser internationell press med media och material från Heart of Lapland. Vi har ett brett kontaktnät inom press och samverkar även med närliggande destinationer och Swedish Lapland vid pressresor.

 

Travel Trade och marknadsbearbetning

Relationsbyggande sälj mot turoperatörer. Vi har många starka samarbeten med turoperatörer och incomingbolag, samt ett stort kontaktnät där vi arbetar långsiktigt. Vi levererar säljargument, arrangerar visningsresor och deltar i mässor. Heart of Lapland är aldrig avtalspart eller säljagent. Vi hänvisar turoperatörer till medlemsföretagen, vilket genererar direkta affärer för företagen.

 

Destinationsutveckling

Arbetar med viktiga förutsättningar som påverkar destinationen som helhet, bland annat inom infrastruktur och hållbarhet. Ett exempel är arbetet med Haparandabanan som resulterat i möjligheten att resa hållbart med tåg till Heart of Lapland. Vi samverkar även med kommunernas utvecklingsenheter för att skapa synergieffekter i destinationen.

 

Vad du som medlem får

• Information om företaget och produkterna på heartoflapland.com
• Deltagande i tematiska marknadsföringskampanjer
• Prioriterad inför visningsresor (tour operators, agenter och incomingbolag)
• Prioriterad inför pressresor (ex journalister, skribenter och filmning)
• Tillgång till Heart of Laplands medlemsregister
• Tillgång och nyttjanderätt till delar av Heart of Laplands bild- och videobank
• Register över skribenter/fotografer/filmare som vi rekommenderar
• Konsultation kring produkt-, affärs- och marknadsutveckling samt kommunikation
• Tillgång till att köpa till gällande tilläggspaket för exempelvis extra konsultation
• Nyhetsbrev från Heart of Lapland med omvärldsbevakning
• Rabatter hos Heart of Laplands samarbetspartners. Aktuell lista kommer att finns på heartoflapland.com

Serviceavgift: 6000 SEK per år exkl moms

 

Stödmedlem

Är du en frilansande guide, fotograf, ett nystartat företag eller annan aktör som vill stödja utvecklingen av besöksnäringen? Kanske du är verksam inom handel, utbildning eller en annan verksamhet som gynnas av fler besökare till destinationen? Då kan du bli stödmedlem.

Detta ingår i serviceavgiften och medlemskapet
• Information om sitt företag på heartoflapland.com
• Nyhetsbrev från Heart of Lapland med omvärldsbevakning
• Konsultation inför uppväxling till servicenivå Medlem

Du kan när som helst ansöka om ordinarie medlemskap om behovet uppstår.

Serviceavgift: 2000 SEK per år exkl moms. Uppgraderar man sitt medlemskap under året betalar man mellanskillnaden, alltså 4000 SEK exkl moms ytterligare.

 

Read more information about the membership in English here.

 

Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till våra stödmedlemmar. Klicka på respektive logotyp för att läsa mer om verksamheterna.

Praktisk information om medlemskapet

  • Medlemmarna är föreningens högsta beslutade organ vid den årliga föreningsstämman.
  • Medlemmarna utser föreningens styrelse.
  • Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift och en årlig serviceavgift.
  • Avgifterna fastställs vid föreningsstämman.
  • Företaget förbinder sig att på efterfrågan inkomma med statistiska uppgifter om företaget och dess verksamhet, ex företagets omsättning, antal sysselsatta och antal gästnätter.
  • Företaget rekommenderas starkt att proaktivt informera Heart of Lapland om nya eller uppdaterade produkter, nya aktiviteter, ny boendeinformation och nya bilder.
  • Medlemmar ska ha kvalitativa och högupplösta bilder på sin anläggning och sina aktiviteter.

Vill du bli medlem? Kontakta oss på info@heartoflapland.com

LADDA NER blankett Ansökan om medlemskap i Heart of Lapland ek förening

DOWNLOAD the form for application on membership in Heart of Lapland economic association


Medlemsavgifter

Inträdesavgift i föreningen, engångsavgift: 500 SEK
Medlemsavgift: 500 SEK
Serviceavgift Medlem: 6000 SEK exkl moms
Serviceavgift Stödmedlem: 2000 SEK exkl moms

 

Tilläggspaket
Heart of Lapland kan löpande erbjuda medlemmarna olika ”Tilläggspaket” med innehåll och tjänster utöver det som ingår i serviceavgiften. Tilläggspaket ska vara tydligt definierade och tillföra tydlig medlemsnytta i ytterligare steg. Paketen prissätts efter innehåll. Tilläggspaket erbjuds inte till stödmedlemmar. Exempel på tilläggspaket kan vara: extra konsultation, företags-, kluster- eller microdestinationsspecifika marknadsföringskampanjer tillsammans med Heart of Lapland, digital distribution av företagens produkter via Heart of Laplands säljkanaler (ex webben).